ടീക്കാറാം മീണക്ക് ഉപഹാരം നൽകി

തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ 35 വർഷം വീശിഷ്ട സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടീകറാം മീനക്ക് ജ്യോതിർഗമയ അജയകുമാർ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. കോളേജ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ഉമർ ശിഹാബ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ Dr പ്രവീൺ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സമീപം.
222 views0 comments